Qian ren 2: Bei tai fan ji zhan

A woman seeks revenge on the man pretending to fall in love with her to gain professional advantage.

Directors: Tian Yusheng, Yu-sheng Tian
Actors: Ryan Zheng, Amber Kuo, Chuan-jun Wang, Yixing Zhang, Dianlun Zhang
Countrys: China

More Details

Score Rating Count Release Date RunTime
5.6 102 2015-11-06 114

Crew Details

Job Title Member Name Job Title Member Name
DirectorTian Yusheng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *