Ivan’s Childhood

Poetic journey through the shards and shadows of one boy’s war-ravaged youth.

Directors: Andrei Tarkovsky
Actors: Nikolay Burlyaev, Valentin Zubkov, Evgeniy Zharikov, Stepan Krylov, Nikolay Grinko, Dmitri Milyutenko, Valentina Malyavina, Irina Tarkovskaya, Andrey Konchalovskiy, Ivan Savkin, Vladimir Marenkov
Countrys: SovietUnion

Video Trailer

More Details

Score Rating Count Release Date RunTime
8.1 24,182 1962-05-05 95

Crew Details

Job Title Member Name Job Title Member Name
DirectorAndrei TarkovskyWriterVladimir Bogomolov
WriterMikhail PapavaCinematographyVadim Yusov
MusicVyacheslav OvchinnikovEditorLyudmila Feyginova
Production DesignEvgeniy ChernyaevMakeup ArtistLyudmila Baskakova
Script EditorE. SmirnovSpecial EffectsSergei Mukhin
SoundInna Zelentsova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *