Gun dan ba! Zhong liu jun

A young woman begins to live life to the fullest when she receives a diagnosis of cancer.

Directors: Han Yan, Yan Han
Actors: Baihe Bai, Daniel Wu, Zi-Xuan Zhang, Yuan Li, Ruilin Liu, Yi Cheng, Jianyi Li, Lili Liu, Teng Shen, Li Qin, Xiaochuan Li
Countrys: China

More Details

Score Rating Count Release Date RunTime
6.5 889 2015-08-14 128

Crew Details

Job Title Member Name Job Title Member Name
DirectorHan Yan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *